Andmekaitse Inspektsioon kontrollis teabe kättesaadavust omavalitsustes !

Andmekaitse Inspektsioon tunnustas parimate veebilehtedega valdu ja linnu! 

Inspektsioon korraldas Avaliku Teabe seadusest (edaspidi AvTS) lähtuva seire, millega kontrolliti nii dokumendiregistrite kui veebilhetede vastavust AvTS-le. Inspektsiooni hinnangul on olukord paranenud kuid endiselt tuleb veebi ja dokumendihaldurite tähelepanu suunata isikuandmete kaitsele näiteks dokumendi metaandmete avalikustamisel dokumendiregistris. 

Nimekiri AKI seireuuringust ja sisust on leitav SIIT! 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on korraldamas koolitust veebihalduritele, mille peamine eesmärk on anda ülevaade parimatest praktikatest ning vajadustest informatsiooni avalikustamisel avaliku sektori veebilehtedel. 

Postitatud KOVTP; sisuhaldus