Arengukava

Valdkonna kontakt
Margus Lehesaar – margus.lehesaar@siseministeerium.ee – 612 5176

arengukavaTänaseks on valminud kohaliku omavalitsuse infoühiskonna arengukava 2015 projekt.
KOV Infoühiskonna arengukava on üks koostöö näiteid kohaliku omavalitsuse ja riigi keskvalitsuse vahel. Arengukavaga võtavad KOV Infoühiskonna arendamises osalevad osapooled endale üleasanded, arengusuunad ning tähtajad KOV Infoühiskonna edendamiseks.

Arengukava lisana on kirjeldanud Euroopa riikide kohalike omavalitsuste infotehnoloogilist olukorda ning sisu.

Arengukava tegevussuunad järgnevaks tegevusajaks:

  • – Regionaalne IKT parem koordinatsioon ja arendusorganisatsioon
  • – Digitaalse asjaajamise jätkuv levitamine ning kasutusele võtmise soodustamine
  • – Elektrooniliste teenuste levitamine ning kasutusele võtmise soodustamine
  • – E-Demokraatia parimate praktikate levitamine ning jätkuv arendamine
  • – Andmeturbe rakendamine
  • – Kasutajate koolitamine ja teadlikkuse tõus

Arengukava koostamisel osalesid omavalitsused, omavalitsuste liidud, Linnade Liit, Majandus- ja  Kommunikatsiooni ministeerium, Riigi Infosüsteemide Amet, Riigikontroll, ITL, regionaalministri haldusala, Tallinna linn.

Arengukava telliti Siseministeeriumi regionaalministri haldusala poolt ning teostajaks  
E-Riigi Akadeemia SA.

Ettepanekute ja märkustega Arengukava 2015 sisu kohta palume pöörduda Margus Lehesaare poole.