Blogi arhiiv

Andmekaitse Inspektsioon kontrollis teabe kättesaadavust omavalitsustes !

Andmekaitse Inspektsioon tunnustas parimate veebilehtedega valdu ja linnu!  Inspektsioon korraldas Avaliku Teabe seadusest (edaspidi AvTS) lähtuva seire, millega kontrolliti nii dokumendiregistrite kui veebilhetede vastavust AvTS-le. Inspektsiooni hinnangul on olukord paranenud kuid endiselt tuleb veebi ja dokumendihaldurite tähelepanu suunata isikuandmete kaitsele

Postitatud KOVTP; sisuhaldus

Kaasav eelarve Tartus

Juba teist aastat on tartlastel võimalik otsustada, kuidas kasutada 140 000 eurot linnaeelarve raha. Tartu kaasava eelarvega soovime parandada linlaste arusaama linnaeelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondadevahelist koostööd ning leida lahendus mõnele olulisele valupunktile linnas või viia ellu mõni päris

Sildid
Postitatud VOLIS

CERT.EE hoiatusteade omavalitsustele!

Teavitame omavalitsuste postkastidesse saadetavast e-kirjast, mis on hetkel teadaolevate andmete põhjal saadetud Eesti kohalike omavalitsuste töötajatele justkui ELGO kontaktide andmebaasi (European Local Government Officers Database) haldava asutuse poolt. Hetkel pole andmeid, mis annaksid piisavalt alust väiteks, et tegemist on õiguspärase pöördumisega.

Postitatud Infoturve

Riigiasutused hakkavad avalikke e-teenuseid arendama uute juhiste järgi

Riigiasutused hakkavad avalikke e-teenuseid arendama uute juhiste järgi! Täna avaldas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koostöös Riigi Infosüsteemi Ametiga käsiraamatu, mis annab esmakordselt riigiasutustele konkreetsed soovitused ja juhised avalike e-teenuste ja neid toetavate IT-lahenduste arendamiseks. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi IT-asekantsleri Taavi Kotka sõnul on

Postitatud äriprotsess