Infoühiskonna seminar 2012

INFOÜHISKONNA SEMINAR
“Kas paberivaba asjaajamine kohalikus omavalitsuses on võimalik?”
04.12.2012, TALLINN

AEG: 04.12.2012 KOHT: Tallinn, Pikk 61, Siseministeerium, IV korruse sinine saal (sissepääs Pagari 4)
EESMÄRK: Seminari eesmärgiks on käsitleda paberivaba asjaajamise temaatikat üldisemalt, vaadeldes seejuures digitaalse asjaajamise erinevaid komponente ning kohalike omavalitsuste sellekohaseid praktikaid.
SIHTRÜHM: Valla- ja linnajuhid, linna- ja vallasekretärid, volikogu liikmed, arendusjuhid, dokumendihaldurid, IT spetsialistid ja teised KOV infoühiskonnaga kokkupuutuvad ja huvitatud isikud.
KOHTI:60.
MODERAATOR: Väino Olev, Tallinna Linnakantselei IT-direktor

PÄEVAKAVA
11:00 – 11:10  Avasõnad  (Väino Tõemets, kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna juhataja)
11:10 – 11:35  Digitaalne asjaajamine – suur pilt (Margus Lehesaar, Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna juhataja asetäitja)
11:35 – 11:55  Dokumenteerimise muutumise mõju KOV dokumendihaldusele (Veiko Berendsen, Tartu Ülikooli dokumendihalduse lektor
11:55 – 12: 20 Dokumendiregistrist e-dokumendihalduseni, Kaido Palu, Põlva Maavalitsuse infoühiskonna nõunik
12:20 – 13:15  LÕUNA
13:15 – 13:45  Digitaalne menetlus Harku vallas, Einar Kivisalu, Harku valla KOVMEN administraator)
13:45 – 14:15  Elektrooniline dokument muudab vahetumaks otsustamise ja avalikkuse kaasamise, Henri Pook, Jõgeva maavalitsuse infoühiskonna nõunik ja Jaan Järv, Jõgeva Linnavolikogu kantselei juhataja)
14:15 – 14:45  Kohaliku omavalitsuse veebileht täna ja homme, Kaupo Kase kohalike omavalitsuste teenuste portaali projektijuht
14:45 – 15:00  Päeva kokkuvõte

LISAINFO

Siseministeerium
Kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakond

Pilleriin Meidla
612 5189
pilleriin.meidla@siseministeerium.ee

Margus Lehesaar
612 5176
margus.lehesaar@siseministeerium.ee