Kontaktid

2007. aastal valminud kohaliku omavalitsuse info- ja kommunikatsiooni tehnoloogia arengukava tegevusena kutsuti ellu regionaalministri haldusalasse kohaliku omavalitsuse infotehnoloogilist arengut toetav regionaalsete IKT arendusjuhtide meeskond järgnevalt:

Rahandusministeerium – Kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakond

Margus Lehesaar – Rahandusministeeriumi arendusosakondmargus – nõunik

margus.lehesaar@fin.ee / Tel: 611 3076

 

KristiM         Kristi Müürsepp Rahandusministeeriumi arendusosakond – peaspetsialist, KOV IT projektikoordinaator.

kristi.myyrsepp@fin.ee / Tel: 611 3084

Eesti Maaomavalitsuste Liit / Eesti Linnade Liit

Henri

          Henri Pook –  infotehnoloogia nõunik.  

henri.pook@elvl.ee  / Tel: +372 516 9291