KOV DELTA

Delta on Alfresco platvormil põhinev elektroonilise dokumendihalduse süsteem, mis loodi Siseministeeriumi tellimusel arendaja AS Nortal (AS Webmedia) poolt. Delta lähtekoodi hoidja on Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT), kood on kõikidele kasutamiseks allalaetav.

Delta teenusepakkujad:

Majutusteenus

Kohalikele omavalitsustele pakub Delta majutus- ja haldusteenust AS Andmevara.

Hind omavalitsusele on 59,40 €/kuu +km. Teenus sisaldab kasutajatuge. Dokumentide ülekandmine teistest infosüsteemidest hinnastatakse vastavalt töömahule.  

Süsteeminõuded

 • IE 8 või uuem
 • MS Office 2003 või uuem
 • Internetiühendus
 • enamik Delta  funktsionaalsustest töötab ka teiste brauserite ja Office programmidega, sh Libre Office.
 • IE ja MS Office nõude täitmine tagab failide otse-salvestamise Deltasse.

Näited kasutajatest : 

jne

Koolitusprojektis "Omavalitsuste asjaajamise tõhustamine e-dokumendihalduse abil" osalejatest võttis alates 2013. aasta algusest Delta kasutusele:

 1. Aseri vald
 2. Hanila vald
 3. Kärla vald
 4. Leisi vald
 5. Põlva vald
 6. Pöide vald
 7. Rakvere vald
 8. Salme vald
 9. Sillamäe linn
 10. Taebla vald
 11. Tartu vald
 12. Vara vald

2014. aasta algusest kasutab Deltat Põlva linna ja valla liitumisel loodud uus Põlva vald ja Taebla, Risti ja Oru valla liitumisel loodud Lääne-Nigula vald.

Delta juhendid
Dokumentide loetelu (liigitusskeem)
Dokumendihaldus omavalitsustes

Kontakt : Andmevara AS  

 

Delta2          Delta