KOVISKE

Projekti nimetus: Kohaliku omavalitsuse infosüsteemide turvameetmete tõhustamine (KOVISKE)

Projekti eesmärk ja kirjeldus

Projekti peamiseks eesmärgiks on asutustes infovarade ning infosüsteemide turvalisuse vastavusse viimine ISKE keskmisele (M) turbeastmele ning rakendamisega seotud parimate praktikate levitamine projektiga mitteliitunud kohalikele omavalitsustele.

Projekti algus- ja lõppkuupäev: 23.09.2009-31.12.2010

Projekti seis: Lõpetatud

1) ISKE rakendamise konsultatsioon I – toimunud (Haapsalus, Raplas, Paides, Viljandis, Võrus, Jõgeval ja Rakveres) ajavahemikul 19.01-04.02.2010.
Materjalid (andmekogule turvaklassi määramise ankeet, infoturbepoliitika näidis, …)
2) ISKE rakendamise konsultatsioon II – toimunud (Haapsalus, Raplas, Paides, Viljandis, Võrus, Jõgeval ja Rakveres) ajavahemikul 01.-18.03.2010.
Materjalid (arvutivõrgu kasutaja eeskiri, …)

Materjalid ( ptk 5 ISKE rakendamine, ptk 6 Juhised)
Märkus: Hallatava võrgulüliti (ingl switch) külge võib ühendada tulemüüri taga asuvad tööjaamad, serverid ja muud seadmed.

3) ISKE tööriista detailanalüüs – tehtud
4) ISKE tööriista tarkvara realiseerimine – tehtud
5) ISKE tööriista koolitus – toimunud (Haapsalus, Raplas, Paides, Viljandis, Võrus, Jõgeval ja Rakveres) ajavahemikul 14.-29.06.2010.
NB! Tarkvara on allalaetav Riigi Infosüsteemide Arendusekeskuse (RIA) veebisaidist http://www.ria.ee/isketooriist.

Lisainfo: Tarkvara ja juhendid: ftp://ftp.smartlink.ee/pub/ISKE
Tarkvara eelmised versioonid: http://iske.smartlink.ee/files

6) Riistvara tarnimine ISKE rakendamiseks – tehtud
Garantiiteenust osutab Santa Monica Networks AS tugiteenistus – http://www.smn.ee
Juhis: Tulemüüri pordi suunamine

Tarkvara allalaadimine:
http://smn.ee/get/kov
http://www.cisco.com/cisco/software/release.html?mdfid=282579928&flowid=3678&softwareid=282701202
http://www.synology.com/support/download.php?lang=enu&b=2%20bays&m=DS209%2BII

7) ISKE rakendusplaani koostamine ja prioriteetsete turvameetmete rakendamine kohalike omavalitsuste poolt – tehtud

NB! Kohalik omavalitsus peab tagama üleantud vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise vähemalt kuni 31.12.2015.

KOVISKE

Projektijuht:
Urmas Ojamäe
E-post: urmas.ojamae@eesti.ee
Tel: 552 1891

ERF logo