Ruumilise planeeringu infosüsteem RPIS

RPIS_snip1

Infosüsteem võimaldab veebiplatvormil planeeringute alast suhtlemist kodaniku ja omavalitsuse vahel. Kodanikule võimaldab platvorm planeeringute algatamist ning KOV planeeringute vaatamist ja päringute esitamist. Ametnikule on lahendusse integreeritud planeeringute menetlus. 

INFOSÜSTEEMI KASUTUSJUHENDID

RUUMILISE PLANEERINGU INFOSÜSTEEM

INFOSÜSTEEMI KAARDIVAADE  

rpisSnip2

Infosüsteemi majutab ja haldab Andmevara AS.  

 

.

 

 

Ruumilise planeeringu infosüsteemi rahastati projektide projektide Ruumilise planeeringu
avalike teenuste menetluste infosüsteem ning Ruumilise planeeringu
avalike teenuste ruumiandmete haldus (28.05.2009 – 31.12.2012) raames Euroopa Regionaalarengu Fondist.
ERF logo