Riigiasutused hakkavad avalikke e-teenuseid arendama uute juhiste järgi

Riigiasutused hakkavad avalikke e-teenuseid arendama uute juhiste järgi!emta_BPM

Täna avaldas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koostöös Riigi Infosüsteemi Ametiga käsiraamatu, mis annab esmakordselt riigiasutustele konkreetsed soovitused ja juhised avalike e-teenuste ja neid toetavate IT-lahenduste arendamiseks.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi IT-asekantsleri Taavi Kotka sõnul on Eestis loodud avalikud e-teenused rahvusvahelisel skaalal küll väga kõrgel tasemel, kuid tänaste teadmiste ja infotehnoloogiliste vahendite juures on võimalik seda taset veelgi tõsta. „Avaliku teenuse ajakohastamine ei tähenda pelgalt letiteeninduse asendamist mugava arvutiekraaniga, vaid annab organisatsioonile võimaluse muuta paljud majasisesed ja asutustevahelised protsessid efektiivsemaks,“ ütles Kotka. „Samuti annab see võimaluse analüüsida seni tehtud e-teenuste toimimist ning vajadusel parendamist,“ ütles asekantsler Kotka.

Riigi Infosüsteemi Ameti eesti.ee osakonna juhataja Mihkel Tikk rõhutab, et eriti e-teenuste puhul on oluline kasutajakeskne lähenemine. “Kui teenuste uuendamise või loomise käigus otsustab asutus luua e-teenuse, tuleks otsida võimalusi osa teenusest kasutaja jaoks nähtamatuks muuta. Mitme e-teenuse puhul kulub kasutajatel tarbetult palju aega ja vaeva näiteks andmete sisestamisel seal, kus neid saaks automaatselt ja turvaliselt üle kanda olemasolevatest registritest. Vahel pakutakse e-teenust seal, kus asjaajamise saaks korraldada automaatselt ja kasutajat sellest teavitades, mitte tema aega veebiavarustes kulutades,” märkis Tikk.

Juhendmaterjali ajendiks oli Avalike teenuste korraldamise rohelise raamatu koostamise käigus inimestelt saadud tagasiside, mille põhjal sooviksid organisatsioonid oma e-teenuste analüüsimisel ja arendamisel kasutada juba teada toimivaid metoodikaid. „Täna on asutused toimetanud igaüks pigem omaette ning nendevaheline koostöö on olnud tagasihoidlik, mistõttu ka metoodiline lähenemine teenuste arendamisel on organisatsioonides olnud väga erinev,“ ütles Kotka. „Valminud käsiraamatu näol ongi tegemist abivahendiga, tänu millele on tulevikus loodavad teenused paremini läbi mõeldud ja seega kvaliteetsemad ning kindlasti pole käsiraamatus kirjutatu lõplik, plaanime juhendmaterjali vastavalt tagasisidele pidevalt kaasajastada,“ lisas Kotka.

Käsiraamatuga on võimalik tutvuda siin.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koostöös Riigi Infosüsteemi Ametiga on tellinud juhendmaterjali avaliku sektori äriprotsesside kaardistamiseks ja analüüsiks. Juhendmaterjali koostajaks valiti riigihanke võitja Ernst & Young Baltic AS.

Käsiraamat loodi EL struktuurifondide programmi “Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine” raames, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lugupidamisega
Martin Miido
MKM avalike suhete osakond

Postitatud äriprotsess