Riigiasutuste ja KOV-de dokumendihaldussüsteemid ja nende kasutamine tuleb registreerida!

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium tuletab meelde, et kõik dokumendihaldussüsteemid ja nende kasutamine tuleb RIHA-s (Riigi Infosüsteemi Haldussüsteem) www.riha.ee  registreerida. Kui organisatsioon kasutab dokumendihalduslahendust teenusena, siis tuleb kontrollida kas teenuse osutajal on lahendus RIHAs registreeritud ja lahenduse kasutaja märgitud "standardlahenduse kasutajaks". 

MKM teavitus! 

MKM EDHS veebileht!

Postitatud EDHS, kohalik omavalitsus