Strateegia

KOV IT STRATEEGIA JA TEGEVUSED 2021

Omavalitsuste infotehnoloogia arendamisel on Eesti Maaomavalitsuste Liit koostanud KOV IKT strateegia 2021 ja tegevuskava selle elluviimiseks. 

Strateegia on leitav SIIT!

Tegevuskava on leitav SIIT! 

Strateegia ja tegevuskava kontakt Henri Pook 

 

 

 KOV IT ARENDAMINE 2016+

Tulenevalt ühisest huvist toetada omavalitsuste infotehnoloogia arengut ning KOV IT juhtimise analüüsis tehtud arendusettepanekutest (vt allpool) sõlmiti 16.05.2016 kolmepoolne Leping Eesti omavalitsuste infotehnoloogia arendamise toetamiseks ja koordineerimiseks. Lepingu sõlmijateks Arto Aas (Rahandusministeerium), Taavi Aas (MTÜ Linnade Liit), Kurmet Müürsepp (MTÜ Eesti Maaomavalitsuste Liit ).

Ülesande täitmiseks alustab 01.06.2016 tööd Eesti Maaomavalitsuste Liidu koosseisus infotehnoloogia nõunik Henri Pook. Henri peamiseks ülesandeks on omavalitsuste poolt osutatavate, Eesti kodanikele suunatud e-teenuste laialdasem kasutuselevõtmine ning parimate infotehnoloogia praktikate levitamine omavalitsustes. 

 1. – Eesti kohalike omavalitsuste IKT strateegia ja tegevuskava koostamine;
 2. – Koostatud tegevuskava realiseerimine e-teenuste laialdasemaks kasutuselevõtmiseks Eesti omavalitsustes;
 3. – Koostatud tegevuskava realiseerimine parimate praktikate levitamiseks ja IT korrastamiseks Eesti omavalitsustes;
 4. – Omavalitsuste IKT arendusvajaduste koondamine ja koostöös Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga EL toetusmeetmete väljatöötamine;
 5. – Omavalitsuste nõustamine ja esindamine riigi infotehnoloogia arendamisel

 

  KOV IT JUHTIMISE ANALÜÜS- JA ARENDUSETTEPANEKUD

analyysVastavalt Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammile pt. 4.30 on koostatud eksperthinnanguna "KOV IT juhtimise ja e-teenuste analüüs ning arendusettepanekud". Hinnangu koostaja ja ettepanekute teostaja  AS PricewaterhouseCoopers Advisors. 

Arendusettepanekud omavalitsuste infotehnoloogia arendamiseks- ja toetamiseks on planeeritud viia Valitsusse jaanuaris-veebruaris 2016. Vastavalt Valitsuselt tulnud otsusele realiseeritakse ettepanekutes tehtud tegevused. 

 

KOV IT ARENGUKAVA 2015

2012 Detsembriks valmis kohaliku omavalitsuse infoühiskonna arengukava 2015 projekt. KOV Infoühiskonna arengukava on üks koostöö näiteid kohaliku omavalitsuse ja riigi arengukavakeskvalitsuse vahel. Arengukavaga võtavad KOV Infoühiskonna arendamises osalevad osapooled endale üleasanded, arengusuunad ning tähtajad KOV Infoühiskonna edendamiseks.

Arengukava lisana on kirjeldanud Euroopa riikide kohalike omavalitsuste infotehnoloogilist olukorda ning sisu.

Arengukava tegevussuunad järgnevaks tegevusajaks:

 • Regionaalne IKT parem koordinatsioon ja arendusorganisatsioon
 • Digitaalse asjaajamise jätkuv levitamine ning kasutusele võtmise soodustamine
 • Elektrooniliste teenuste levitamine ning kasutusele võtmise soodustamine
 • E-Demokraatia parimate praktikate levitamine ning jätkuv arendamine
 • Andmeturbe rakendamine
 • Kasutajate koolitamine ja teadlikkuse tõus

Arengukava koostamisel osalesid omavalitsused, omavalitsuste liidud, Linnade Liit, Majandus- ja  Kommunikatsiooni ministeerium, Riigi Infosüsteemide Amet, Riigikontroll, ITL, regionaalministri haldusala, Tallinna linn.

Arengukava telliti Siseministeeriumi regionaalministri haldusala poolt ning teostajaks  E-Riigi Akadeemia SA.

 

Valdkonna kontakt
Margus Lehesaar – margus.lehesaar@fin.ee  – 611 3076