Blogi arhiiv

KOV Infoturve

Kontakt Kohalik omavalitsus peab andmete töötlemisel arvestama nii isikuandmete kaitse seadusest (IKS) kui ka avaliku teabe seaduse (AvTS) alusel vastuvõetud Vabariigi Valitsuse määrusest "Infosüsteemide turvameetmete süsteem" tulenevate turbeastmest lähtuvate turvameetmete rakendamisega ning aktsepteerima ka jääkriske. Kohalik omavalitsus andmekogu auditit ise tellima ei pea. Kohalike omavalitsuste andmekogude auditi

Sildid , , ,
Postitatud