Blogi arhiiv

Dokumente vahetatakse üha enam elektrooniliselt

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi värskelt uuendatud statistika kohaselt on elektrooniliste dokumentide vahetamine DVK kaudu kiirelt suurenenud. Kiireim kasv on hetkel kohalike omavalitsuste grupis, kus käesoleva aasta I kvartalis on DVK kaudu vahetatud dokumentide hulk ligi 2 korda suurem, kui 2011 aastal kokku, moodustades

Sildid ,
Postitatud Määratlemata

Delta juhendid

Kasutajale Kasutaja lühijuhend Tavakasutajajuhend (vers 5.1.2) Tavakasutaja juhend (ver 3.13) Tavakasutaja juhend (ver 3.6) Dokumendihaldurile, asutuse EDHS-i administraatorile Admministraatori ja dokumendihaldusri juhend 5.1.2 Administraatori juhend (ver 3.13) Administraatori juhend (ver 3.6.4) Internet Exploreri seadistamine Lisaks Maavalitsuste Delta Viki (ver 2.5) Allalaadimine Tarkvara kood on

Sildid ,
Postitatud

Dokumentide näidisloetelu

Sissejuhatus Üheks dokumendihalduse alusdokumendiks on dokumentide loetelu, -liigtitusskeem. Kohalike omavalitsute dokumentide näidisloetelu loodi Linnade Liidu eestvedamisel 2003.aastal.  Samas on toimunud meil kiire areng nii avalikus sektoris kui infotehnoloogia valdkonnas ja tookordne näidis on vananenud. Seetõttu on vajadus näidisloetelu uuendada. Koordineerimaks tegevust

Sildid
Postitatud

Haldusvõimekuse suurendamine

Projekti nimi: "Kohalike omavalitsuste asjaajamise tõhustamine e-dokumendihalduse abil"   Projekti viidi läbi Euroopa Sotsiaalfondi meetme Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitamine ja arendamine toel. Projekti algas 2012. a augustis, lõppes 2013. a veebruaris. Projekti omafinantseeringu kandis Siseministeerium. Osales 13 omavalitsust. Hanke

Sildid
Postitatud

KOV DELTA

Delta on Alfresco platvormil põhinev elektroonilise dokumendihalduse süsteem, mis loodi Siseministeeriumi tellimusel arendaja AS Nortal (AS Webmedia) poolt. Delta lähtekoodi hoidja on Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT), kood on kõikidele kasutamiseks allalaetav. Delta teenusepakkujad: SMIT, Siseministeeriumile ja -haldusalale RIK, Justiitsministeeriumile ja -haldusalale AS

Sildid
Postitatud

KOV Dokumendihaldus

Elektrooniliste dokumendihaldussüsteemide (EDHS) kasutamine sai alguse Avaliku teabe seaduse kehtestamisega 2002. aastal,  mis kohustas avalikku sektorit pidama veebis dokumendiregistrit (varasemalt kasutati registreerimisraamatuid, kuhu kanti dokumendi andmed ja anti dokumentidele numbrid). Nii võetigi elektroonilised lahendused kasutusele algul veebipõhise dokumendiregistri eesmärgil ja mitmed lahendused

Sildid
Postitatud