Blogi arhiiv

KOVISKE

Projekti nimetus: Kohaliku omavalitsuse infosüsteemide turvameetmete tõhustamine (KOVISKE) Projekti eesmärk ja kirjeldus Projekti peamiseks eesmärgiks on asutustes infovarade ning infosüsteemide turvalisuse vastavusse viimine ISKE keskmisele (M) turbeastmele ning rakendamisega seotud parimate praktikate levitamine projektiga mitteliitunud kohalikele omavalitsustele. Projekti algus- ja

Sildid
Postitatud

Tulemüüri pordi suunamine

Juniper SSG5 pordi suunamine (port forwarding) Näide: Remote Desktop-i lubamine välisvõrgust sisevõrgu hostile. 1. Luua uus teenus RDP, mis kasutab porti 3389. 1.1 Policy -> Policy Elements -> Services -> Custom, seejärel luua uus. 1.2 Vajutada OK. 2. Luua uus VIP

Sildid , ,
Postitatud

KOV Infoturve

Kontakt Kohalik omavalitsus peab andmete töötlemisel arvestama nii isikuandmete kaitse seadusest (IKS) kui ka avaliku teabe seaduse (AvTS) alusel vastuvõetud Vabariigi Valitsuse määrusest "Infosüsteemide turvameetmete süsteem" tulenevate turbeastmest lähtuvate turvameetmete rakendamisega ning aktsepteerima ka jääkriske. Kohalik omavalitsus andmekogu auditit ise tellima ei pea. Kohalike omavalitsuste andmekogude auditi

Sildid , , ,
Postitatud