KOVIT

Riigi poolt toetatud kohalike omavalitssuste IT lahendused
Eesti riik Siseministeeriumi kaudu on kohalike omavalitsuste tarbeks läbi viinud erinevate valdkondade projekte ja tellinud kohalikele omavalitsustele vajalikke IT teenuseid.