Uued arendused (2018)

KOV IT arendustele planeerime 2018a järgnevaid arendusi :

Omavalitsuste veebiportaal KOVTP

www.Visitestonia uuendus andmevahetuse ja portaalis kuvatava info parandamiseks;

E-vormide eeltäidetud väljade muutmise osa täiendamine ja parandamine;

Kalendri osa täiendamine nii, et veebi esilehel oleks võimalik kuvada soovitava ürituse bännerit.

KOVTP “Anna Teada!” serveri seadete laiendamine, probleemide paremaks otsinguks;

Volikogude Infosüsteem VOLIS

Lahenduses kasutatav Flash asendatakse teise, tänapäevastes veebibrauserites toetavale tehnoloogiale;

Lahendusele arendatakse võimekus liidestamiseks KOV dokumendihaldustarkvaradega kasutades DVK ja DHX  liideseid ja päringuid;

Parandatakse esilehe fondisuuruse valikuid;

Eemaldatakse mobiilivaates ID kaardiga sisselogimise võimalus;

Ruumilise planeeringu Infosüsteem RPIS

RPIS hakkab kuvama Maa-ametilt andmevahetusena saadud detailplaneeringu välispiire.

Postitatud kohalik omavalitsus, KOVTP; sisuhaldus, Määratlemata, VOLIS