Veebilehed

  • Veebiportaal on arendatud, et parandada kohalike omavalitsuste poolt pakutava informatsiooni ja teenuste kättesaadavust interneti vahendusel. Kodanikule peab olema kohaliku omavalitsuse veebilehel publitseeritud informatsioon hõlpsasti ja ühetaoliselt leitav;
  • Kindel konseptsioon: Veebileht on soovituslik võtta kasutusele välja pakutud infoarhitektuuri alusel. Infoarhitektuur on välja töötatud omavalitsuste vajadusi ning inimeste veebiharjumusi analüüsi tulemustest lähtudes ;
  • Veebiportaali on integreeritud kõik tänapäevased veebilehele vajaminevad funktsioonid. Veebilehel on olemas lihtne sisuhaldus, kaardirakendus, foorum, fotogalerii, ürituste kalender jne;
  • Fikseeritud kuutasu: Vastavalt Rahandusministeeriumi poolt teostatud haldusteenuse riigihankele kehtib Kohalikule omavalitsusele fikseeritud haldusteenuse kuutasu. Veebilehe haldusteenuse hind ühes kuus on 57 eurot koos käibemaksuga. Teenus sisaldab infosüsteemi majutust, haldust ning kasutajatuge. Lahendust on võimalik kasutada koos elektroonilise iseteeninduskeskkonnaga KOVMEN (kodanike taotluste elektrooniline täitmine ja esitamine). Sellisel juhul lisandub lahenduse kuutasule 12 eurot koos käibemaksuga. 

Rohkem infot : http://www.kovtp.ee

kovtp-s

  • Kas teadsid!  2012 aastal tunnustas Andmekaitse Inspektsioon Padise valla veebilehte, kui kõige läbipaistvamat ja selgemat ametiasutuse veebilehte. Veebileht on ehitatud KOVTP platvormile!   www.padise.ee 

Kohalike omavalitsuste teenusportaali rahastati projekti "Kohalike omavalitsuste universaalne teenusteportaal" (apr 2009- nov 2011) ja uuendamist projekti „Kohalike omavalitsuste teenuste portaali funktsionaalsuse täiendamine" (sept 2012- dets 2013) raames Euroopa Regionaalarengu Fondist.

 

 

 

 

 

ERF logo