Volikogu infosüsteem

Kontakt
Henri Pook – henri.pook@jogeva.maavalitsus.ee  tel: 516 9291 volis2

Kohalike omavalitsuste internetipõhine infosüsteem VOLIS järgib e-valitsemise parimaid tavasid ning hõlbustab Eesti kohalike omavalitsuste asjaajamist. Tarkvara on kasutatav kõigis Eesti omavalitsustes.

Info kohaliku omavalitsuse volikogu ja valitsuse tegevuse kohta peab olema elanikkonnale Internetist kergesti kättesaadav ning elanikkonnale peavad veebis olema loodud võimalused osaleda kohaliku võimu teostamisel.

Kasutades kohaliku omavalitsuse töös e-lahendusi ja infotehnoloogilisi vahendeid, tõusebvalmidus osutada

volis_avaleht

kvaliteetselt osalemisvõimalust oma klientidele ehk elanikele ja ettevõtjatele.

VOLIS:
1) võimaldab avalikkusel lugeda kohaliku omavalitsuse istungite materjale ja jälgida volikogu istungil toimuvat üle interneti, samuti olla kaasatud volikogu ja valitsuse otsustusprotsessidesse läbi erinevate e-kaasamise kanalite.
2) 
loob internetis töökeskkonna kohalike omavalitsuste volikogude ja valitsuste liikmetele, mille tulemusena on võimalik viia läbi kõiki istungitele eelnevaid tööprotsesse, sh ka komisjonide koosolekuid.
3) võimaldab
 läbi viia volikogu istungit ja läbi viia hääletust.
4) 
lubab volikogude ja valitsuste liikmetel osaleda istungitel virtuaalselt üle interneti, kasutada fraktsioonisiseste sõnumite ja eelnõude kommenteerimise võimalust ning suhelda elanikega otse turvalise e-kanali kaudu.

VOLISt saab häälestada vastavalt kohapealsele vajadusele alates paberivaba töökeskkonna kasutuselevõtust ja lõpetades virtuaalse volikogu istungi läbiviimisega.

VOLISt saab kasutada ka juhul, kui vaid osa volikogu liikmeid on nõus paberivaba töömeetodiga.

VOLIS on avatud lähtekoodi põhine ning kasutuslitsentsi omanik on riik, esindajaks Siseministeerium.

VOLISt rahastati projekti Kohaliku omavalitsuse Volikogu/Valitsuse infosüsteem – VOLIS (aprill 2009- aprill 2010) raames Euroopa Regionaalarengu Fondist.

KAASAV EELARVE

ARVAMUSKÜSITLUS


 Kas Teadsid? Volisest on loodud Rootsikeelne versioon mida testivad Rootsi omavalitsused, et see omavalitsustes kasutusele võtta. Lahenduses on muudetud funktsionaalsust ning autentimislahendust. Strateegiline partner ImCode.seERF logo