VOLIS-kaasav eelarve

Volikogude Infosüsteemi on lisandunud funktsionaalsus, mis võimaldab omavalitsustel läbi viia ettepanekute kogumist ning hääletamist omavalitsuse eelarve jaotuse üle. Funktsionaalsus on tuntud kui "kaasav eelarve" ning on üks omavalitsuse juhtimise läbinähtavuse ning elanikele suurema otsustusõiguse andmise viise kohalikus omavalitsuses. 

Infosüsteemi funktsionaalsuse pilootkasutaja ning eestvedaja on Tartu linn. Tartu on enda osalise eelarve otstarvet suunanud VOLIS-e vahendusel alates aastast 2012. 

Täpset funktsionaalsuse kirjeldust ning võimalusi uuri infosüsteemi haldajalt AS Andmevara või Siseministeeriumist

Volis_kaasav_eelarve    

Volis_kaasav_eelarve2

 

 

VOLIS