VOLIS

Kohalike omavalitsuste internetipõhine infosüsteem VOLIS järgib e-valitsemise parimaid tavasid ning hõlbustab Eesti kohalike omavalitsuste asjaajamist. Tarkvara on kasutatav kõigis Eesti omavalitsustes.

Kohalik omavalitsus on kohalikke asju otsustav, kohalikku elu korraldav, võimu teostav ning kodanikele ja ettevõtjatele avalikke teenuseid osutav institutsioon. Info kohaliku omavalitsuse volikogu ja valitsuse tegevuse kohta peab olema elanikkonnale Internetist kergesti kättesaadav ning elanikkonnale peavad veebis olema loodud võimalused osaleda kohaliku võimu teostamisel.

Üks valdkondi, kus kohalikul omavalitsusel ei ole olnud piisavalt võimekust pakkuda kvaliteetseid e-teenuseid, on volikogu ja valitsuse tasandil otsustusprotsessides osalemine. Kasutades kohaliku omavalitsuse töös e-lahendusi ja infotehnoloogilisi vahendeid, tõuseb valmidus osutada kvaliteetselt osalemisvõimalust oma klientidele ehk elanikele ja ettevõtjatele.

VOLIS võimaldab avalikkusel lugeda kohaliku omavalitsuse istungite materjale ja jälgida volikogu istungil toimuvat üle interneti, samuti olla kaasatud volikogu ja valitsuse otsustusprotsessidesse läbi erinevate e-kaasamise kanalite.

VOLIS loob internetis töökeskkonna kohalike omavalitsuste volikogude ja valitsuste liikmetele, mille tulemusena on võimalik viia läbi kõiki istungitele eelnevaid tööprotsesse, sh ka komisjonide koosolekuid.

VOLISe kasutusvõimalused ei piirdu paberivaba menetlusega – tarkvaralahenduses on ette nähtud ID-kaardi laiendatud kasutusvõimalused, mille abil on võimalik läbi viia volikogu istungit ja läbi viia hääletust.

Samuti on volikogude ja valitsuste liikmetel osaleda istungitel virtuaalselt üle interneti, kasutada fraktsioonisiseste sõnumite ja eelnõude kommenteerimise võimalust ning suhelda elanikega otse turvalise e-kanali kaudu.

VOLISt saab häälestada vastavalt kohapealsele vajadusele alates paberivaba töökeskkonna kasutuselevõtust ja lõpetades virtuaalse volikogu istungi läbiviimisega.

Tarkvara on kasutatav kõigis Eesti omavalitsustes. Infosüsteemi teenuse arendus on avatud lähtekoodi põhine ning kasutuslitsentsi omanik on riik, esindajaks Siseministeerium.

Projekti tähtaeg: 1.mai 2010 
Projekti seis: tarkvara on valmis ja tellijale üle antud 
Projektijuht: Henri Pook 
E-post: henri.pook@eesti.ee